ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİZİHİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ:

Üstün ve özel yetenekli çocuklar gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlarlar. Örn. Erken yürür, erken konuşurlar...vb.
Motivasyon düzeyleri yüksektir
Meraklıdırlar, öğrenme ve bilgiye açlık duyarlar, sürekli soru sorarlar.
Ayrıntılara dikkat ederler.
İlgi alanları geniştir. Seçtikleri konularda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışabilirler
Çabuk ve kolay öğrenirler, kavrama ve akılda tutma süreleri yüksektir.
Bir alanda öğrendikleri konular ile diğer alanda öğrendikleri konular arasında mantıklı ilişkiler ku-rabilirler.
Kelime hazineleri zengindir. Kelimeleri doğru telaffuz eder yerli yerinde kullanırlar.
Konuşmaları akıcıdır. Bilgilerini ve düşüncelerini yaşıtlarından daha iyi ifade edebilirler.
Ders başarıları yüksektir. Karmaşık ve zor problemlerden hoşlanırlar.Yaşıtlarının çözemediği problemleri çözebilirler.
Eleştirel bakabilme yetenekleri yüksektir.
Yaratıcı ve girişkendirler.

SOSYAL ALANDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:
Kendilerine güvenirler.
Kendileri ile ilgili farkındalık düzeyleri yüksektir.
Duyarlıdırlar.
Empati yetenekleri gelişmiştir.
Sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırlar.
Grup içinde lider olurlar.
Akran gruplarının ilerisindedirler, yetişkinlerle iletişime girmeyi tercih ederler.
Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
Sorumluluk duyguları gelişmiştir.
Espri yetenekleri gelişmiştir.
Yaratıcı öyküler anlatırlar ve yazarlar.
Genelde alçak gönüllüdürler.

MÜZİK ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:
Duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanırlar.
Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunurlar.
Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenirler, onları çalmayı denerler.
Müzik parçaları bestelemeye büyük istek ve çaba gösterirler.
Dinledikleri şarkıyı kısa zamanda öğrenirler, doğru şekilde söylerler.

RESİM ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:

Resmi duygularını ifade etmede yaşıtlarından başarılı bir şekilde kullanır.
Resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanır.
Çeşitli konularda diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yaparlar
Çamur sabun gibi yumuşak gereçlerden üç boyutlu figürler yapmaya ilgi gösterirler

MATEMATİK ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:

Matematik ile ilgili konularda zihinsel çevikliğe sahiptirler.
Aynı problemleri farklı yöntemlerle çözebilirler
Problemi kısa sürede çözer, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeye odaklanırlar.
Matematiği başka kategorilere entegre edebilirler
Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
İlişkisiz gibi görünen işlemler arasında ilişki kurarlar.

FEN ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:

Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yaparlar.
Fen ve teknik araçlarını kullanabilirler
Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel olarak ifade edebilirler.
Fen bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygularlar.
Bilimsel gözlem ,veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
Yüksek düzeyde mekanik düşünme yeteneğine sahiptirler.
Uzay ilişkilerine ilgi duyarlar.

V.SONUÇ VE ÖNERİLER:

Üstün yetenekli çocukların eğitimi için özel önlemler alınmadığında çocukların yeteneklerinin körelmesi söz konusu olabilir. Bu çocuklar için hazırlanan eğitim programları değişik yetenek düzeylerine ve alanlarına cevap verecek nitelikte ve esneklikte düzenlenmelidir.
alıntı

0 yorum:Yorum Gönder