Karışık Mobiller

Kurbağa ve Zürafa El KuklasıÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİZİHİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ:

Üstün ve özel yetenekli çocuklar gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlarlar. Örn. Erken yürür, erken konuşurlar...vb.
Motivasyon düzeyleri yüksektir
Meraklıdırlar, öğrenme ve bilgiye açlık duyarlar, sürekli soru sorarlar.
Ayrıntılara dikkat ederler.
İlgi alanları geniştir. Seçtikleri konularda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışabilirler
Çabuk ve kolay öğrenirler, kavrama ve akılda tutma süreleri yüksektir.
Bir alanda öğrendikleri konular ile diğer alanda öğrendikleri konular arasında mantıklı ilişkiler ku-rabilirler.
Kelime hazineleri zengindir. Kelimeleri doğru telaffuz eder yerli yerinde kullanırlar.
Konuşmaları akıcıdır. Bilgilerini ve düşüncelerini yaşıtlarından daha iyi ifade edebilirler.
Ders başarıları yüksektir. Karmaşık ve zor problemlerden hoşlanırlar.Yaşıtlarının çözemediği problemleri çözebilirler.
Eleştirel bakabilme yetenekleri yüksektir.
Yaratıcı ve girişkendirler.

SOSYAL ALANDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:
Kendilerine güvenirler.
Kendileri ile ilgili farkındalık düzeyleri yüksektir.
Duyarlıdırlar.
Empati yetenekleri gelişmiştir.
Sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırlar.
Grup içinde lider olurlar.
Akran gruplarının ilerisindedirler, yetişkinlerle iletişime girmeyi tercih ederler.
Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
Sorumluluk duyguları gelişmiştir.
Espri yetenekleri gelişmiştir.
Yaratıcı öyküler anlatırlar ve yazarlar.
Genelde alçak gönüllüdürler.

MÜZİK ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:
Duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanırlar.
Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunurlar.
Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenirler, onları çalmayı denerler.
Müzik parçaları bestelemeye büyük istek ve çaba gösterirler.
Dinledikleri şarkıyı kısa zamanda öğrenirler, doğru şekilde söylerler.

RESİM ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:

Resmi duygularını ifade etmede yaşıtlarından başarılı bir şekilde kullanır.
Resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanır.
Çeşitli konularda diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yaparlar
Çamur sabun gibi yumuşak gereçlerden üç boyutlu figürler yapmaya ilgi gösterirler

MATEMATİK ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:

Matematik ile ilgili konularda zihinsel çevikliğe sahiptirler.
Aynı problemleri farklı yöntemlerle çözebilirler
Problemi kısa sürede çözer, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeye odaklanırlar.
Matematiği başka kategorilere entegre edebilirler
Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
İlişkisiz gibi görünen işlemler arasında ilişki kurarlar.

FEN ALANINDAKİ YETENEK ÖZELLİKLERİ:

Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yaparlar.
Fen ve teknik araçlarını kullanabilirler
Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel olarak ifade edebilirler.
Fen bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygularlar.
Bilimsel gözlem ,veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
Yüksek düzeyde mekanik düşünme yeteneğine sahiptirler.
Uzay ilişkilerine ilgi duyarlar.

V.SONUÇ VE ÖNERİLER:

Üstün yetenekli çocukların eğitimi için özel önlemler alınmadığında çocukların yeteneklerinin körelmesi söz konusu olabilir. Bu çocuklar için hazırlanan eğitim programları değişik yetenek düzeylerine ve alanlarına cevap verecek nitelikte ve esneklikte düzenlenmelidir.
alıntı

Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları


Karalama Dönemi (1- 4 yaş): İlk dönemlerde kağıt üzerine gelişi güzel bir takım çizgi ve karalamalar çizilir.Zaman içinde karalamalar daha hedefli ve organize olmaya başlar.
a)kontrollü karamalar: 2 yaş düzeyinde gözlenir.El-göz koordinasyonunun gelişmesi ile daha belirginleşir.
b)İsimlendirilen karalamalar:Anlamsız karalamalar isimlendirilmeye başlanır.2-3 yaşlarında karalamalara isim verilmeye başlanır.şekiller bir birinin aynı olsa da çocuk tarafından farklı isimlendirilir. 3yaş dolaylarında baştan bacaklı basit insan resimleri çizilmeye başlanır.
Renkler bilinçsizce seçilir ve kağıt gelişi güzel kullanılır.

Şematik Öncesi Dönem(4-7 yaş): 5-6 yaşlarında çocuk kendi duygu ve düşüncelerini anlamaya başlar.Anlaşılan bu düşünce ve duygular resme yansımaya başlar.En sevdiği konu insan figürüdür.Yakın çevrede kullanılan ve görülen nesneler de resme girmeye başlar.
Çocuklar özellikle kişilik ve gelişim özelliklerini gösteren resimleri anlatma ve gösterme eğilimi gösterirler.
Mekan Özelikleri:Resimler bir sıra izlemeksizin kağıdın üzerinde gelişli güzel yer alır.Çocuk ana renkleri tanımaya başlamıştır.Bilinçli renk seçimleri başlar ancak gerçeğe uygun boya kullanılmayabilir.

Şematik Dönem (7-9 yaş):
Kavram biçimleri kesinlik kazanmaya başlar.Çizgiler nesneleri sembolize etmek için çizilir.Röntgen resim özellikleri görülür.Objeler gerçek büyüklüğünden çok çocuk için anlam derecesine göre çizilir.
Çocuk kağıdı üç bölümde kullanır.yer hava gök. Resmi sıralar halinde yapar.
Renk seçimleri gerçeğe uygun yapılır.

Gerçekçi Resim (9-12 yaş) :
Bu dönemde çocuk ,gerçeği resmetmeye başlar.Resimde gölge ışık görülmez.Resimde bütünden çok detaylar üzerinde durulur.Fantezi resimlerine rastlanır.
9 yaşından itibaren , resimde nesnelerin önde arkada oluşuna dikkat edilir.Resimlerde bir kompozisyon vardır.
Renkler gerçeğe uygun seçilir.Ancak ışık ,gölge oyunları görülmez.Yakınlık,uzaklık hataları görülmez.

Görünürde Doğalcılık Dönem ( 12-14 yaş):
Çocuk bu dönemde gördüğü objelerin orantılarını,boyutlarını,derinliklerini çizgilerine yansıtır.
Renk en iyi şekilde kullanılmaya başlanır.Resim yapma isteği gittikçe kaybolur.
alıntı

Sınıfta Uyulması Gereken KurallarÇocuklara kuralları öğretmede görsel olarak kullanabileceğiniz resimler...

Mekanda Konum (Kes-Yapıştır)

Kediler uygun yerlere yapıştırılır...

Helikopter Sınıf Mevcut Grafiği
Resimleri kalıp olarak kullanabilirsiniz...

Renkli Kuşlar Duvar Süsü


Müzik köşesi olarak düşünebilirsiniz,ayrıca ağacın dallarında düzenlemeler yaparak müzik aletlerini de asabilirsiniz...

Oyuncak At
Pet şişeden yapılmış olan bu sevimli ata ,özellikle erkek çocukları bayılacak :)

Günün Blogu Seçilmişim :)


Şu an haberim oldu ve çook mutluyum :)))

Sonbahar Mevsimi Boyama Sayfaları

Sağlıklı-Sağlıksız Dişler Projesi


Plastik şişeler boyanarak yapılmış olan bu proje örneği çok hoşuma gitti.

Sevimli Kedi Dolgu Oyuncak

Çok sevimliler :)

Önce-Sonra Kavramı 2

Uğurböceği Maske

Pek de süslü :)

Cd den Balık Mobil

Okul İle İlgili Şarkılar


Benim Güzel Okulum


Benim Güzel Okulum -


Bir Gün Okula Giderken


bir gun okula giderken -

Okul Yolu Düz Gider


okul yolu düz gider -